Adidas Forum

Adidas Forum var Adidas första modell som kom ut i både låga, mids och höga. Det var stort 1984!

Pris 999kr

Fler poster